Naš tim

Mihajlo Janjetović

Šef radionice za održavanje vazduhoplova


Nosilac ovlaštenja B1-2 (Održavanje aviona sa klipnim motorom tip Cessna/Reims 172/F172 sa motorima Continental i Lycoming) i ovlaštenja B1-3 (Održavanje helikoptera sa mlaznim motorom Agusta/Bell 206 sa motorom RR 250 i helikopter Eurocopter Gazela SA-341 i 342 sa motorima Turbomeca Astazou III A/B i XIVM)

Saša Roljić

Mehaničar za helikoptere


Nosilac ovlaštenja B1-3 (Održavanje helikoptera sa mlaznim motorom Agusta/Bell 206 sa motorom RR 250 i helikopter Eurocopter Gazela SA-341 i 342 sa motorima Turbomeca Astazou III A/B i XIVM)

Boris Gajić

Mehaničar za helikoptere


Nosilac ovlaštenja B1-3 (Održavanje helikoptera sa mlaznim motorom tipa Eurocopter Gazela SA-341/342 sa motorima Turbomeca Astazou III A/B i XIVM).

Mira Atlagić

Administrativni radnik


Zadužena za rukovođenje magacinom potrošnog materijala i rezervnih dijelova za vazduhoplove, arhiviranje dokumenata o izvršenim radovima, održavanje kontakta sa spoljnim saradnicima, davanje relevantnih podataka i otvaranje radnih naloga za izvršavanje operacija održavanja vazduhoplova.