O nama

Avio servis Ikar je osnovan 2003. godine, kao mala organizacija za bazno i linijsko održavanje vazduhoplova (lakih aviona i helikoptera), sa ukupno pet stalno zaposlenih radnika od kojih su tri zaposlenika licencirani avio-mehaničari sa dugogodišnjim radnim iskustvom i stečenom stručnom obukom od strane BHDCA, EASA, JAA, Vazduhoplovne akademije Beograd, koja je neophodna za rad na poslovima održavanju vazduhoplova uz redovno produženje ovlaštenja.

Organizacija posjeduje vlastiti hangar i kancelarijski prostor površine 540 metara kvadratnih. Radi većeg podizanje svijesti o sigurnosti u održavanju letjelica kontrole se sprovode više puta u toku jedne godine od strane BHDCA (Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH) kao i EASA-e.U skladu sa potrebama i obimom ugovorenog posla, angažuje se i dodatno osoblje koje je licencirano i specijalizovano za određene oblasti, kao što su: konsultanti, inžinjeri, limari, farbari, električari i drugi.

Remont Gazele